Här nedan finns rapporter från de som tilldelats Svenska Audiologiska Sällskapets stipendier

 

2018

Marie Öberg Deltagande med föredrag i Kapstaden

Jenny Widmark och Lisbeth Olsson Deltagande med poster i Kapstaden