Audiologisk Dag 2018 hölls i Palaestra et Odeum i Lund. 
Tema: Audiologin och framtiden

 

Silverörat tilldelades Gun-Britt Olsson med följande motivering. 

Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2018 går till en person som har haft en stor del av sin yrkesutövning bland samhällets svagaste gamla.

Denna person har givit ett stöd långt utöver vad yrkesrollen har krävt, rakryggat, just och rättframt men samtidigt med en naturlig värme och stor personkännedom. Pristagarens hörselkunskap har en stor bredd unga – gamla, barndomsdöva – vuxendöva samtidigt som hen har fått en mycket stark specialkompetens inom vården av patienter med olika typer av hörselimplantat. 
... Läs hela motiveringen

 
Arnbrinks utmärkelse tilldelades Karl Johan Fredén-Jansson för avhandlingen 
The Balanced Electromagnetic Separation Transducer for Bone Conduction Audiometry and Hearing Rehabilitation.
Pristagaren har i sin avhandling bidragit till utvecklingen och valideringen av en ny benledningsvibrator, Radioear B81, som möjliggör mätning av benledd hörsel med högre nivåer speciellt vid låga frekvenser. Pristagaren har också bidragit med viktiga delar i utvecklingen av ett nytt benledningsimplantat. 
... Läs hela motiveringen

Presentationer

Här finns samtliga presentationer:

Barnaudiologiskt perspektiv av Karin Stenfeldt

Min forskarvardag: Gjort och ogjort av Jonas Brännström

Forskningsbaserad spaning av Anders Jönsson

Dövblindhet - kan man leva med det? av Lena Göransson

Audiologiskt perspektiv på skolan av Ursula Willstedt-Svensson

Panelsamtal_Slutminut

 

Anders Jönsson, moderator och föreläsare  Jonas Brännström Karin Stenfeldt Lena Göransson 

Galleri