Kriterier för att erhålla Silverörat

 1. Det skall vara en person och således inte grupp eller organisation.
 2. Personen skall ha gjort betydande insatser inom SAS verksamhetsområde.

  Exempel på sådana bedömningskriterier är:

  • Banbrytande forskning eller metodutveckling.
  • Organisationsutveckling, som ger ett bättre resursutnyttjande och/eller ökad kvalitet inom Svensk Audiologi
  • Nätverksinsatser för nationell och internationell samordning. - Mediainsatser, för ökad förståelse och kunskap inom området.
  •  Idogt "ensam" stretande. - Andra betydelsefulla insatser
 3. Insatserna bör ha betydelse för utvecklingen nationellt.
 4. Personen får gärna vara i yrkesverksam ålder, men även en person, som har slutat sin aktiva bana, kan komma ifråga om insatsen anses speciell och inte tidigare är uppmärksammad.
 5. Personen behöver ej vara medlem i någon av SAS:s yrkes- eller intresseföreningar.

Utmärkelsen består av ett silveröra samt ett penningbelopp vars storlek beslutas vid sällskapets årsmöte varje år. 2017 är beloppet 10 000 kronor.

- - - - - - - - - - -

Tidigare mottagare av Silverörat

 

År

 

Namn

 

Arb.plats/Yrke

1977

Aira Kankkunen

Sjuksköterska

1978

Arne Gustavsson

Ingenjör

1979

Åke Ahlsén

Egen företagare

1980

Ingrid Ringbom

 

1981

Sven-Erik Malmberg

Hörselvårdskonsulent

1982

Inga-Greta Lysell

 

1983

Ingrid Wadstein

Audionom

1984

Birgit Jakobsson

 

1985

Stig Ohlsson

 

1986

Åsa Hammar

 

1987

Sonja Uppman

Socionom

1988

Annika Brattström

Audionom

1989

Birgitta Magnusson

 

1990

Arne Risberg

 

1991

Bengt Uhlén

Pedagog

1992

Brita Haegerton

Psykiatrier

1993

Bo Dorné

Ingenjör, Danderyds hörselklinik

1994

Drottning Silvia

Stockholm

1995

Ingvar Härlid

Pedagog

1996

Ann Gullbrandsen

Audionom, Karlstad

1997

Barbro Furugren

Utredare, Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby

1998

Ulla Henriksson

Pedagog

1999

Lars Lindén

Brukarrepr., Handläggare Hjälpmedelsinstitutet/HRF, Vällingby

2000

Stig Arlinger

Prof., Civ. ing. Linköping

2001

Gunnel Sträng

Politisk sekreterare, SDR

2002

Arne Leijon

Civ. ingenjör, Stockholm

2003

Gunilla Öhngren - Lövberg

Hörselpedagog, Möjlighetscentret, Uppsala

2004

Göran Bredberg

Audiolog, Stockholm

2005

Lisbeth Olsson

Leg. Audionom, Falun

2006

Ingrid Lennart

Audionom/Universitetsadjunkt, Lund

2007

Björn Hagerman

Civ. ingenjör,  Stockholm

2008

Jan-Peter Strömgren

HRF, förbundsordförande

2009

Anders Jönsson

Civ. ingenjör, Lunds Universitet

2010

Lena Göransson

Hörselpedagog

2011

Erik Borg

Läkare, forskare, professor.

2012

Bo Håkansson

Prof. Civ. ingenjör. Göteborg

2013

Ulf Rosenhall

Professor emeritus, Karolinska institutet

2014

Sture Högosta

Hörselvårdsingenjör, Dalarna

2015

Ann-Christine Gullacksen

 Docent

2016

Lennart Magnusson

Teknisk audiolog

 

Hedersöron

Hedersöron har delats ut vid ett fåtal tillfällen för att hedra viktiga personer inom svensk audiologi.

1980 delades det första Hedersörat ut till Lennart Holmgren för att uttrycka tacksamhet och beundran för hans insatser kring uppbyggnad, utveckling och ledning av landets hörselvård. Sedan dess har Hedersöron delats ut vid ytterligare tre tillfällen. Hedersörat såg likadant ut som dåtidens "Silveröra".

 • 1993 - Bo Ingberg
 • 1987 - Arne Fransson
 • 1982 - Bertil Johansson
 • 1980 - Lennart Holmgren