Välkommen till Audiologisk dag 21 november 2016 i Göteborg

Uppdaterat programblad att hämta

Anmälan görs på länken nedan. Sista anmälningsdatum är 23 oktober 2016.

Till anmälan

------------------------------------------------------------------

 OBS - OBS - OBS - EXTRA ÅRSMÖTE I SAMBAND MED KONFERENSEN

I direkt anslutning till konferensen håller SAS ett extra årsmöte med anledning av föreslagen stadgeändring.
Vi vill gärna passa på när många redan är på plats. Mötet beräknas ta högst 30 minuter och mötesunderlaget kan du klicka hem här nedan:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Audiologisk Dag 2015 i Härnösand

Här syns årets stolta pristagare med SAS ordförande, Pia Uhlin i mitten.

2015 års Silveröra gick till Ann-Christine Gullacksen -

Motivering: Årets mottagare av utmärkelsen Silverörat har genom sin forskning bidragit till att öka kunskap och förståelse för vad det innebär att leva med hörselnedsättning. Hon har skapat olika förklaringsmodeller som utgår från brukarnas beskrivningar.
Med modellen för livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder har hon bidragit med en teoretisk referensram som är viktig i hörselrehabiliteringen, både för brukare, anhöriga samt för professionella inom området.
Hon har genom sin forskning och sina publikationer gjort betydande insatser för hörselrehabiliteringen i Sverige.

Arnbrinks Utmärkelse tilldelades Sarah Granberg för avhandlingen Functioning and disability in adults with hearing loss: the preparatory studies in the ICF Core sets for hearing loss project

Motivering: Sarah utvecklar en av de mer centrala frågorna inom hälsa och välbefinnande som adresseras av WHO med ICF. Hon genomför ett antal förstudier inför Core Sets på ett kvalitativt sätt som få Core Sets-projekt gjort. Hon för en stark argumentation för att utveckla hörselrehabiliteringen på ett evidensbaserat sätt där patienten sätts i fokus.
Hennes fyra artiklar är samtliga publicerade i den ledande tidskriften International Journal of Audiology och har på kort tid blivit några av de mest nedladdade och väl citerade, viket tyder på att hennes arbeten röner stor internationell uppmärksamhet.

Föredragshållarnas presentationer

Här hittar du några av föreläsarnas presentationer för nedladdning (pdf-format)

Petra Nilsson: Auditory Verbal Therapy

Niklas Olofsson: Nyttan av hörapparater - en hälsoekonomisk beräkning

Jerker Rönnberg: Dålig hörsel kan leda till demens

Vendela Zetterqvist: Behandling av tinnitus utifrån KBT och ACT

 

 


 

 

Silverörat 2014 tilldelades Sture Högosta (hörselingenjör)  med följande motivering:

Sture Högosta tilldelas utmärkelsen silverörat 2014 för sitt brinnande engagemang för hörselvård av god kvalitet. Pristagaren är en känd profil inom landet och sprider gärna sin kunskap vidare, både nationellt och internationellt. Han har bland annat bidragit till uppstartandet av en hörselklinik i Kenya, samt varit en drivande kraft inom utvecklingen av verksamhetssystemet AuditBase. Han bidrar med stort intresse till hörselvårdens utveckling och svarar gladeligen på frågor från olika håll rörande teknik och audiologi. 2014 års pristagare är verkligen ”idogt stretande” i sitt arbete och vill alltid patientens, verksamhetens och hörselvårdens bästa.

LÄS PRESSMEDDELANDET

Arnbrinks tilldelades: Cecilia Nakeva von Mentzer för hennes avhandlingsarbete: Rethinking Sound: Computer-assisted reading intervention with a phonics approach for deaf and hard of hearing children using cochlear implants or hearing aids.

LÄS PRESSMEDDELANDET

Styrelseordförande Pia Uhlin överlämnar 2014 års Silveröra till Sture Högosta